Företaget

Historia

Eslövs Emballage AB startades av Allan Thure i slutet av 60- talet. Bolaget ombildades till aktiebolag 1987. Tomas Thure som idag driver och äger företaget började i bolaget på heltid från 1986. Företaget var som störst år 2000 med 4 anställda och vi flyttade då till våra nuvarande lokaler som vi själva byggde och renoverade.

Nutid

 Jag satsar som tidigare på special emballage och diverse andra produkter i trä och skivmaterial. Jag satsar av förklarliga skäl  inte på volym utan vill vara det lilla företaget med stor service och snabba säkra leveranser av enstaka produkter eller korta serier. Min styrka är stort kunnande om specialemballage och inte minst de krav som ställs på dessa.

Eslövs Emballage AB • Telefon 0708-556173