ISPM 15

är en standard som är till för att underlätta global handel med träemballage. Standarden fastslår behandling av trä för att döda alla eventuella skadeinsekter som annars kan spridas.

För närvarande gäller att för handel inom EU finns inga krav. Utanför EU skall dock allt träemballage var godkänt enligt ISPM 15.

Tag kontakt med oss för att få utförliga beskrivningar om ISPM 15

Det senaste inom ISPM 15 hittar du också på jordbruksverkets hemsida, se Länkar.

Eslövs Emballage AB • Telefon 0708-556173